Kağıt Üstüne ve Üzerine - .artimu. Çevrimiçi Sergi Alanı

küskün bir açıdan, biçimin “naylon”, içeriğinse “numara” olduğu günümüz dünyasına inat,
kâğıt, vaktinde var olabilmenin ve vakitlice yok olabilmenin zeminini sunar.
bu ikisi arasında meydana gelen oluş,
kâğıtta bağlamını bulur, anlamını kazanır ve sararır.

sanat, terminallerinden birisi olan bu kadim malzemeden
kendisine ait dillerin ve alternatif pencerelerin olanaklarıyla yola çıkar.
dijitalleştiğinde dahi devasa bir imgelem evrendir, kâğıt:
hem bir malzeme hem de bir alan olarak
cebimizdeki yumruğumuzda sımsıkı tuttuğumuz ama
yaşama fırlatmaya da kıyamayacağımız bir meseledir.

sizler de gelenekte olduğu gibi, kriz anında kaynağa geri dönmek için
KAĞIT ÜSTÜNE ve ÜZERİNE adlı grup sergimize davetlisiniz.

oyuna katılın!

prof. dr. özlem oğuzhan
küratör