Dekadans: Yıkımın Estetiği - .artimu. Çevrimiçi Sergi Alanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi yürütücülüğünde, Universidad de Zaragoza, Sakarya Üniversitesi ve Universitat Politècnica de València işbirliğiyle artimu.org tarafından gerçekleştirilen Deka’dans: Yıkımın Estetiği uluslararası projesinin açılış sergisinde bizleri onurlandırmanızı dileriz.

Proje kapsamında video ve fotoğraf türünde on üç sanatçı tarafından üretilmiş on iki eser, dört ayrı şehirde sergilenecek. Bu sergilerden ilki 13 Haziran’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi’nde saat 13.00’da açılacak. 21 Haziran’da Sakarya Üniversitesinde devam edecek sergi, 27 Haziran’da Valencia Marinasında bulunan Veles e Vents’te ve 01 Temmuz’da ise Zaragoza Üniversitesi Teruel Kampüsü Sergi Alanında devam edecek.

Proje kapsamında sanatçıların üretim süreçlerini ve eserlerinin meselesini tartıştıkları Deka’dans: Yıkımın Estetiği başlıklı bir kitap derlendi. Deneme türüne yakın metinlerden oluşan kitapta eserlerde ele alınan konular sanatçılar tarafından farklı bir mecrada yeniden tartışılmakta. Ayrıca hem basılı hem de dijital kitaba artimu.org/kitap/dekadans üzerinden ulaşılabilecek.

Proje, sanayi toplumundan kütlesel yaşamından enformasyon toplumunun spekülatif dünyasına geçişte deneyimlenen toplumsal ve bireysel sorunları tartışmakta. Dönüşüm süreçlerinde genellikle yeniden yapılanma ve inşa üzerine konuşulur ve düşünülürken; bu projede inişin, düşüşün ve yıkımın da kendi içinde yakıcı güzelliği olduğu, bu güzelliğin umutla mümkün olduğu sergilenmeye ve dile getirilmekte. “İnsan kendisini yıkıntılarında bulabilir” iddiasıyla sergilerdeki eserler kültürel bilimsel, kentsel, varoluşsal nitelikte dağılma, ayrılma, düşüş ve yıkım süreçlerini ele almakta.

Derdi kendisi olan herkes davetlidir.

oyuna katılın!

prof. dr. özlem oğuzhan
küratör