Kağıt Üstüne ve Üzerine (Özge Sayılgan) - .artimu. Çevrimiçi Sergi Alanı

Özge Sayılgan

a broken horse / bir kırık at
Size: 21 x 48 cm
Material: Papier-mache, acrylic, digital
Technic: Mixed technique
Production Year: 2020