Kağıt Üstüne ve Üzerine (Mehmet Dere) - .artimu. Çevrimiçi Sergi Alanı

Mehmet Dere

Çember
Size: 42 x 30 cm
Production Year: 2016
İsimsiz
Size: 30 x 21 cm