Kağıt Üstüne ve Üzerine (Filiz Kara Bilgin) - .artimu. Çevrimiçi Sergi Alanı

Filiz Kara Bilgin

nameless / isimsiz
Size: 35×50 cm
Production Year: 2010
Composition for Lito
Size: 21×19 cm
Production Year: 2019